Colegio Asbibe Departamentos Especializados

Asbibe ikastetxeko tratamendu espezifikoak

Separador 3 puntos

Pedagogia Terapeutikoko ikasgelez gain, Asbibe Ikastetxeak Bost Sail ditu, tratamendu espezifiko ugari eskaintzen dituztenak.

Eskola-ordutegiaren barruan, eta modu koordinatuan, sail horiek honako hauek egiten dituzte:

 • Ikasle baoitzaren hasierako balorazioa.
 • Banakako eta/edo taldeko saioak.
 • Kasuen koordinazioa.
 • Talde-lana ikastetxeko gainerako profesionalekin.
 • Familia-orientazioa.

 • Berariazko txostenak ikasturtearen amaieran.

Departamento de Psicoterapia

Psikoterapiako 2 sail

 • Norberaren onarpena eta nortasun positiboaren garapena.
 • Bizipenei edo egoera esanguratsuei aurre egiten laguntzea.

 • Nork bere burua ezagutzea pentsamenduetan, emozioetan eta jokabideetan.

 • Norberaren autokontrola eta frustrazioarekiko tolerantzia garatzen laguntzea.

 • Harreman- eta komunikazio-trebetasunak sustatzea.

 • Gizarte-ingurunera behar bezala egokitzeko prestatzea.

Departamento de Logopedia

Logopedia Saila

 • Hizkuntzaren garapena estimulatzea, ulerkorra eta adierazkorra.

 • Hizkuntza-baldintzak eskuratzea eta hobetzea (arreta, memoria, imitazioa)

 • Berreziketa ortofonikoa eta fonemen behar bezalako artikulazio-koordinazioa antolatzea.

 • Gaitasun semantikoa garatzea, hiztegia zabalduz eta estimulatuz.

 • Ahozko hizkuntza egituratzea, ahozko mezuak ulertzen eta adierazten lagunduz.

 • Hizkuntzaren alderdi komunikatiboak eta funtzionalak lehenestea.

Departamento de Psicomotricidad

Psikomotrizitate Saila

 • Gaitasunak garatzea motrizitate lodi eta finean, albokotasunean eta ikusmen-mugimenduen koordinazioan.

 • Espazioaren eta denboraren egituraketa.

 • Kontrol toniko-emozionala eta frustrazioarekiko erresistentzia-gaitasuna areagotzea.

 • Jolas sinbolikoa, bere irudimena martxan jartzeko, beldurrak gainditzeko eta konfiantza lortzeko bitarteko gisa.

 • Gorputz-irudiaren eta nortasunaren prestakuntza.

 • Sormena eta autoestimua garatzea adierazpen grafikoaren, plastikoaren, kontakizunaren eta eraikuntzaren bidez

 • Bere buruarekiko, besteekiko eta objektuekiko harremana hobetzea.

Aula Multisensorial

Estimulazio multisentsorialeko gela

 • Estimulazio sentsoriala (ikusizkoa, ukimenezkoa, usaimenekoa, dastamenezkoa, entzumenekoa, bestibularra, propiokertiboa).

 • Esperientzia sentsoriala garatzea.

 • Norberaren gorputzaren pertzepzioa.

 • Norberaren gorputzetik lortzen diren sentsazioak integratzea eta identifikatzea.

 • Gorputzeko fenomenoei esanahia ematea (poztasuna-barrea; tristezia-negarra; kolpea-mina).

KONTAKTUA

ASBIBErekin harremanetan jar zaitezke Harremanetarako Formularioaaren bidez, telefonoz edo posta elektronikoz. Nahi izanez gero, instalazioak eta taldea bertatik bertara ikusteko hitzordua jarri dezakezu.

HARREMANETARAKO FORMULARIOA

Entitatearen izenean, zuk ematen diguzun informazioa prozesatzen dugu, eskatutako zerbitzua eskaintzeko. Emandako datuak harremana mantentzen den bitartean edo legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren urteetan gordeko dira. Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako legezko betebeharra dagoen kasuetan izan ezik. Asbibe zure datu pertsonalak tratatzen ari ote den baieztatzea jasotzeko eskubidea duzu, beraz, zure datu pertsonalak atzitzeko, datu okerrak zuzentzeko edo horiek ezabatzeko eskatzeko eskubidea duzu datuak beharrezkoak ez direnean.